PLATS: Svenska Mässan i Göteborg
I samarbete med Vin & Delimässan

DATUM: 24-25 April 2020

TID: fredag kl.13-20 & Lördag kl.11-19