PLATS: Svenska Mässan i Göteborg, Nya huvudentrén
I samarbete med Vin & Delimässan

DATUM: 20-21 April

TID: fredag kl.13-20 & Lördag kl.11-19