PLATS: Svenska Mässan i Göteborg
I samarbete med Vin & Delimässan

DATUM: 26-27 April 2019

TID: fredag kl.13-20 & Lördag kl.11-19