PLATS: Svenska Mässan i Göteborg, Ingång 8
I samarbete med Vin & Deli

DATUM: 21-22 April

TID: fredag kl.13-20 & Lördag kl.11-19