PLATS: Svenska Mässan i Göteborg
Mer information kommer vid årsskiftet 2016/17

DATUM: April

TID: