aretsbartender[1]

Regelverk för Årets Bartender 2018

Några nyheter även i år, så läs noga!

 

Bartender är ett hantverksyrke som ökar i status i samma takt som vår kunskap om hantverket. En utveckling som tagit ordentlig fart senaste åren.

SBG=Sveriges Bartenders Gille; ÅB=Årets Bartender, klassisk; TL=Tävlingsledningen; HP=Hemgjord produkt

 

ÅRETS TEMA:

”Din storsäljare!”

Visa upp din allra bästa kreation. Kanske är det den där drinken som alla dina gäster har uppskattat under lång tid som blir Sveriges nästa vinnardrink. I anmälan ska du kort beskriva idén bakom din drink och i samband med kval och final så vill vi höra dig sälja in den till domarna på samma sätt som du skulle gjort till en gäst.

Tävlingsdrinken ska vara en egenkomponerad och ”NYSKAPAD” drink enligt årets tema

 

Årets nyheter och regeländringar 2018

 • 2018 avgörs ÅB endast i klassisk stil. Flairbartending flyttas till en egen uttagningstävling
 • Drinken får bestå av 5-30 cl vätska. Val av blandningsmetod, glas, med eller utan is är upp till den tävlande.
 • Muntlig presentationen kan genomföras på Svenska eller Engelska.
 • Kvalorter 2018. I år genomförs kvaltävlingarna i orterna Borås, Malmö och Uppsala. Den tävlande väljer själv vilket datum/ort som passar bäst. Valet görs i formuläret för tävlingsanmälan.
 • Finalen 2018 kommer att genomföras på EN dag! ÅB fortsätter samarbeta med Vin & Delimässan i Göteborg, men i år körs finalen endast på en dag, lördagen den 21 april.
 • Zero Waste! Juryn kommer också att titta på hur man hanterar överskottsprodukter för att minimera så kallat svinn. Ex. om endast skalet används på en citron så ska man ta till vara på resten av frukten. TL ordnar med uppsamlingsplats av sådant som blir över.

ALLMÄNT OM TÄVLINGEN ÅRETS BARTENDERTM

 1. Tävlingens avsikt är att utse en svensk mästare och representant till VM, eller som det heter internationellt WCC-World Cocktail Championship.
 2. Tävlingen är öppen för alla över 18 år. (Tävlingen arrangeras av SBG för dess medlemmar. Är du inte medlem, så blir du det automatiskt vid tävlingsanmälan.)
 3. Tävlingen genomförs genom tre regionskval och en nationell final.
 4. Kvalificeringar genomförs på tre orter olika dagar. Kvalen och Finalen organiseras av SBG:s huvudstyrelse.
 5. Till nationell final utses (20) tjugo finalister, vilket sker procentuellt utifrån hur många som kvalat i varje region. (två reserver ska utses från varje regionskval)
 1. Den tävlande representerar den arbetsplats som anges vid anmälningstillfället och skall tävla i sin arbetsklädsel/uniform. Det är även tillåtet att uppträda i neutral bartenderklädsel eller SBG:s uniform. Jeans och T-shirt är inte tillåtet.
 2. Den tävlande ansvarar för att alla ingredienser samt redskap och glas tas med till tävlingen.
 1. 18 årsgräns gäller för alla tävlande i ÅB.
 2. En särskild alkoholpolicy gäller vid ÅB. SBG vill att ett allmänt trevligt och ”gentlemannamässigt” uppträdande ska råda. Ett personligt ansvar och respekt av tredje parts regelverk ska alltid beaktas. Under tävlingen ska därför allmän ordning råda, det är t.ex. inte tillåtet att konsumera spriten man tävlar med.
 3. Tävlingsarrangör, sponsor eller dess personal tillåts ej tävla i ÅB. (Dispens kan sökas hos TL)
 4. Recepten ska vara inskickat på senast angivna datum för året. Felaktiga recept ges möjlighet till ändring som ska vara genomförd inom 24 timmar efter tillsägelse.
 5. Utsedda finalister har möjlighet att justera sina recept efter avslutat kval fram till det datum som TL bestämmer (Normalt 3-4 veckor före final). Detta ger den tävlande möjligheten att justera detaljer i drinken, inte byta drink. TL avgör om förändringen godkänns.
 6. Inför tävling skall den tävlande vara på plats vid, i förväg meddelad tid för upprop. Är inte den tävlande på plats personligen kan diskvalificering bli aktuell.

  

ALLMÄNNA REGLER FÖR ÅRETS BARTENDERTM (Regionskval – Nationella final – Slutfinal)

 1. Fritt antal ingredienser tillåts i ÅB.
 2. Max 7 cl spritdryck får användas. (Toppning med t.ex. mousserande vin räknas ej som spritdryck och är alltså tillåtet utöver de sju centilitrarna.)
 3. Endast ”ätbar” garnering får användas.
 4. Hemmagjorda produkter är tillåtna i drinken. Recept och enkel beskrivning på hur produkten tillverkats skall bifogas vid receptinlämningen. På tävlingsdagen skall smakprov kunna lämnas till TL på begäran. Gäller även för egen is.
 5. När egen is används så ansvarar den tävlande helt och hållet för dess hantering och förvaring. Gäller även dess livsmedelskvalitet.
 6. Smaksatt eller på annat sätt manipulerad is räknas som drinkingrediens och ska beskrivas som en sådan vid receptinlämning.
 7. Endast produkter som finns tillgängliga i Sverige får lov att användas.
 8. Vid receptanmälan skall produkten vara korrekt angiven med varans namn (rättstavat) och producent. T.ex. Curacao Triple Sec från Bols.
 9. (3) Tre likadana och fullt dekorerade drinkar ska blandas vid regionskval och (4) fyra exemplar i den nationella finalens grundomgång.
 10. En jury bedömer drinkarna utefter smak, utseende, arom och helhet. Juryn sitter framför de tävlande och bedömer även utförandet som helhet.
 11. SLUTFINAL. De sex slutfinalisterna gör upp i Varukorgsfinal, där de tävlande ställs inför ny utmaning att nyskapa, dekorera, organisera samt mixa/blanda/kreera en helt ny drink. (Gäller endast på den nationella finalen.)

 

REGLER FÖR FÖRBEREDELSE AV DRINK

 1. Den tävlande bereds plats för förberedelser av garnityr och iordningställande av sina drycker etc. Förberedelsetiden är (15) femton minuter. Tiden börjar efter att man ställt upp alla sina saker samt numrerat sina glas. Då alla tävlande gett klartecken startar förberedelsetiden.
 2. Det är inte tillåtet att på något sätt förbereda sitt garnityr eller att blanda samman ingredienser innan pentrytiden startar.
 3. Garnering ska förberedas för tillräckligt med antal drinkar.
 4. Garnering får monteras ihop, men får INTE fästas på tävlingsglaset i förväg. Garnering kan läggas på tallrik eller fästas på andra glas eller liknande. All garnering av drink ska alltid ske på tävlingsscen.
 5. De tävlande gör i ordning sina ingredienser, skär sin garnering och sätter upp sina drycker på en bricka. Alla redskap, ingredienser och dekoration ska forslas från förberedelseplatsen till tävlingsscenen.
 6. Före pentrytiden start är det tillåtet att förpressa t.ex. färsk citronjuice/limejuice etc. Den tävlande ansvarar för sin egen tidsplanering och kan inte begära mer tid då den allmänna pentrytiden startar.

 

REGLER FÖR DRINK

 1. Tävlingsdrinken ska vara en egenkomponerad och ”NYSKAPAD” drink.
 2. Blandningstiden är sex (6) minuter på scen. Mellan 6:00 och 6:05 delas (-10) tio minuspoäng ut. Mellan 6:05-6:15 (-30) minus trettio poäng.
 3. Drinken får bestå av 5-30 cl vätska. Val av blandningsmetod, glas, med eller utan is är upp till den tävlande
 4. Den så kallade ”drinkbasen” får innehålla max sju (7) cl spritdryck och skall bestå av minst två (2st) olika och max fyra (4st) olika spritdrycker. Drinken kan sedan fyllas på med fler ingredienser såsom juicer, läsk, vin etc.
 5. Minimum antal ingredienser i drinken är två (2) stycken.
 6. En eller flera ”hemgjord produkter” är tillåtna (får/kan användas).
 7. Alla ingredienser ska finnas tillgängliga i Sverige.
 8. Varma ingredienser /drinkar är inte tillåtet.

 

REGLER FÖR HEMGJORD PRODUKT = HP

 1. HP ska namnges beskrivande. Ex. lavendelsockerlag, apelsinbitter, lingonsylt, citronskum, dillinfuserad aquavitae, fatwash vodka etc.
 2. Vid anmälan ska receptet på HP medfölja. Även metod och tillvägagångssätt för framställandet ska anges på ett sätt så det kan efterliknas.

 

REGLER MUNTLIG PRESENTATION

 1. Presentationen kan genomföras på Svenska eller Engelska.
 2. Presentationen på ca 1 minut ska vara in säljande till juryn och publiken. Detta är chansen att förklara hur du kommit fram till ditt val av drink och läska juryn.

KVALENS GENOMFÖRANDE

För drinken gäller samma regler som beskrivs under rubrikerna ovan:

 • REGLER FÖR FÖRBEREDELSE AV DRINK
 • REGLER FÖR DRINK

 

 

En jury bedömer drinkarna efter utseende, doft, smak, helhetsintryck.

 

DRESSCODE

 1. Alla deltagare i ÅB representerar den restaurang eller bar de arbetar på och ska tävla i sin arbetsuniform. Det är även tillåtet att tävla i SBG uniform. Observera att jeans och T-shirt inte är tillåtet.

 

BESKRIVNING AV FINALENS GENOMFÖRANDE… 

NATIONELL FINAL (GRUNDOMGÅNG – ANDRA CHANSEN – SLUTFINAL)

 1.  Vid finalen i alla klasser av ÅB är Ordförande i SBG högst ansvarig.
 2. En genomgång med alla tävlande ska ske av TL vid uppropet, där får tävlande möjlighet att ställa frågor.
 3. Startordningen och indelning av ÅB heat lottas i förväg. Detta sker av TL i god tid innan tävlingen. De tävlande tilldelas sitt startnummer vid uppropet på tävlingsdagen
 4. De tävlande får lov att röra sig fritt i tävlingslokalen.
 5. Arrangören ansvarar inte för att den tävlandes ägodelar kommer bort, stjäls eller går sönder.
 6. Alla tävlingsglas ska vara numrerade med den tävlandes startnummer. Detta görs innan förberedelsetiden påbörjas.
 7. I ÅB grundomgång gör varje tävlande fyra (4) exemplar av sin drink. En (1) drink går till utställningen och två (3) till juryn.
 8. I ÅB ”andra chansen” gör varje tävlande tre (3) exemplar av sin drink. Två (2) av drinkarna går till juryn, en (1) till fotografering och utställning.

 

DEN NATIONELLA FINALEN GENOMFÖRS I NEDAN ORDNING: (Totalt 20 deltagare)

Varje år kan överraskningsmoment förekomma. Dessa kan man inte förbereda sig på.

 

Grundomgångar:
Fyra (4) heat med fem (5) deltagare i varje heat.
-Heatsegrarna är direktkvalificerade till slutfinal.

Andra chansen:
Tvåorna från grundomgången ställs mot varandra. De två bästa går vidare till slutfinal.

Slutfinal:
Ett (1) heat och sex (6) deltagare.

 

SLUTFINAL även kallad ”VARUKORGSFINAL”

Under hela finaldagen kommer ett bord med alla tillåtna varor till slutdrinken att finnas synlig vid scenområdet. Det kommer finnas avspärrning runt bordet som ej får brytas. Om det sker riskerar den tävlande att diskvalificeras. De tävlande kan under hela dagen se men inte röra varorna.
Överraskningsmoment: Varieras från år till år och meddelas under finalens gång.

 

ALLMÄN INFORMATION OM SLUTFINALEN:

 • Glas & Redskap: Tillhandahålls av tävlingsledningen. INGA egna glas eller redskap får användas.
 • Under dagen: Under dagen får alla tävlanden gå runt och titta på varukorgsinnehållet.
 • Slutfinalen: Här möts alla ettorna (1:orna) och de två (2) bästa från Semifinalen. Alla tävlande tar med sig teknikpoängen från grundomgången.
 • Poängbedömning: Jury kommer förutom vanlig smakbedömning, dela ut bonuspoäng per tävlande beroende på den tävlandes framförande. Ju bättre ordning och renlighet desto högre poäng.
 • Zero Waste! Juryn kommer också att titta på hur man hanterar överskottsprodukter för att minimera så kallat svinn. Ex. om endast skalet används på en citron så ska man ta till vara på resten av frukten. TL ordnar med uppsamlingsplats av sådant som blir över.
 • Antal drinkar: Tre (3) likadana drinkar ska blandas och dekoreras likadant.
 • Antal ingredienser: Fritt antal ingredienser får användas.
 • Tider: (Exakta tider meddelas på tävlingsdagen)
  1. Laboreringstid + Receptskrivning ca 10+2 minuter: För att ta fram drink och skriva ner receptet läsligt.
  2. Garnering och förberedelsetid 15 minuter: Detta görs på scenen. Här gör den tävlande iordning sina tre dekorationer och iordningställer sin arbetsyta på scenen samt ställer iordning sina drycker. När tiden är ute skall samtliga tävlande stå redo att börja blanda.
  3. Blandningstid max 6 minuter: (Hands off efter sex minuter) När startsignalen går har de tävlande sex (6) minuter på sig att färdigställa sina tre (3) finaldrinkar. Två drinkar går till smakjury, en går till show bord för fotografering och åskådning.

 

VM – World Cocktail Championships i Tallin 1-6 oktober 2018

Årets Bartender Vinnaren representerar Sverige i World Cocktail Championships som årligen arrangeras av International Bartenders Association (IBA). De tävlande måste rätta sig efter de regler som gäller vid VM.